Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.zapisy.inessport.pl lub w dniu 15 października 2023 r. (niedziela) w Biurze Zawodów.